Es pot fer servir només adobs orgànics, però és millor combinar-los amb adob mineral. L’adobat orgànic es fa a l’hivern o a la tardor, estenent al sòl una capa d’uns 2 cm i després enterrant lleugerament. És recomanable polvoritzar sobre les fulles micronutrients a fi de prevenir la manca de ferro i poder tenir així fulles més verdes. La gespa s’ha d’adobar 3 cops l’any.