• Zones verdes: conscients de la importància de gaudir durant tot l’any d’un jardí en perfecte estat, a Jardins Arnau establim un calendari de tasques de manteniment adequat a cada època. Comptem amb un equip humà qualificat i de tots els mitjans tècnics per dur a terme totes les tasques de manteniment de zones enjardinades tant privades com públiques.
  • Arbrat: realitzem podes per tal de mantenir el bon estat dels arbres.
  • Jardineria d’alçada: realitzem qualsevol tasca de manteniment de tot tipus de façanes enjardinades i testos suspesos.
  • Bardisses i arbusts: duem a terme el manteniment dels arbustos i bardisses perquè es desenvolupin de la millor manera.
  • Xarxa de reg: cuidem del sistema de reg per evitar que sorgeixi qualsevol problema.
  • Fitosanitaris: per a un perfecte estat del jardí, és imprescindible controlar l’estat sanitari d’aquest.