A Jardins Arnau construïm el jardí a la seva mida, deixant en mans dels nostres tècnics especialitzats en direcció d’obra tot el procés de construcció:

  • Replanteig de plànol sobre el terreny, distribució de zones, camins, places…
  • Construcció de l’obra civil: xarxa de sanejament, de reg, enllumenat, vials, places, vores, escales, fonts…
  • Instal·lació d’equipament i elements arquitectònics
  • Preparació del terreny per a plantacions
  • Replanteig de les espècies vegetals
  • Foradament, plantació i sembres
  • Regs d’arrelament