Si les plantes es cuiden correctament es mantindran més fortes i seran molt més resistents als atacs de plagues. Cal inspeccionar sovint les fulles per detectar la possible presència de paràsits. Atenció a les plagues més freqüents: el pugó, la panerola i la mosca blanca. Si l’any anterior hi ha hagut alguna plaga forta o fongs, és lògic que es tornin a repetir; per tant, s’han de tractar preventivament amb insecticides o fungicides. Per combatre la papallona del gerani cal polvoritzar cada quinze dies. Cal tallar les fulles atacades per fongs.