Es recomanable plantar arbres i arbustos caducifolis o qualsevol que sigui d’arrel nua, però sempre que la terra no estigui gelada o mullada.

És favorable la poda dels rosers, podant branques seques, eliminant plantes mortes i podant els arbustos florits.És important regar i mantenir humit el terreny evitant que es compacti, això es rellevant per a les plantes en test.El fred provoca l’enduriment del substrat, per aquest motiu s’ha de esponjar i s’ha de mantenir amb escorça de pi per evitar que es compacti. Per altre banda també s’han de ventilar els hivernacles els dies de sol.

En el cas d’haver-hi neu és imprescindible no deixar que s’acumuli sobre els arbres, arbusts, tanques i enfiladisses del jardí. L’excés de pes podria trencar les branques.