Com conservar els rams florals…

Per una bona conservació és aconsellable deixar les flors un parell d’hores amb les tiges completament submergides en aigua. Després col·locarem el ram en el gerro i arrancarem les fulles que quedin submergides a l’aigua, tallant l’extrem de les tiges en bisell.

Per un manteniment òptim s’ha d’evitar que els toqui el sol directe i no s’han d’exposar a corrents d’aire ni a temperatures molt altes, s’ha d’evitar l’ambient sec. Les flors tindran més durabilitat si a la nit es treuen al balcó o a la finestra, sempre que no faci gaire fred.

Com estalviar regant…

L’aigua és l’element bàsic i indispensable per mantenir vives les plantes, per això, és important no descuidar el reg durant el primer any de la plantació perquè les arrels encara són poc profundes. Es favorable regar al matí, a primera hora o al capvespre, d’aquesta forma s’utilitzarà menys aigua i s’evitarà l’evaporació.

Instal·lar un sistema gota a gota a l’arrel de les plantes permet un reg localitzat i, a més, és un sistema òptim pel seu creixement i el propi manteniment. Podrà estalviar temps si instal·la un programador.

Una altre forma d’estalviar consisteix en aprofitar les aigües pluvials pel reg instal·lant un sistema de recollida d’aigües al terrat i les emmagatzemant en una cisterna.

Per a un control de plagues excel·lent…

Si les plantes es cuiden correctament es mantindran més fortes i seran molt més resistents als atacs de plagues. Cal inspeccionar sovint les fulles per detectar la possible presència de paràsits. Atenció a les plagues més freqüents: el pugó, la panerola i la mosca blanca. Si l’any anterior hi ha hagut alguna plaga forta o fongs, és lògic que es tornin a repetir; per tant, s’han de tractar preventivament amb insecticides o fungicides. Per combatre la papallona del gerani cal polvoritzar cada quinze dies. Cal tallar les fulles atacades per fongs.

Per eliminar les males herbes…

En grups d’arbusts, rocalles, jardins de cactus, camins de grava, etc., abans de plantar cal col·locar una malla antiherbes. Sobre aquesta es pot estendre escorça de pi o grava per donar-li un acabat més estètic. Si les males herbes s’arrenquen a mà o amb l’aixada i es té constància, s’aniran afeblint i cada vegada en sortiran menys sense necessitat d’utilitzar herbicides. Si reguem el dia abans, ens serà més fàcil extreure les males herbes.

Per adobar correctament…

Es pot fer servir només adobs orgànics, però és millor combinar-los amb adob mineral. L’adobat orgànic es fa a l’hivern o a la tardor, estenent al sòl una capa d’uns 2 cm i després enterrant lleugerament. És recomanable polvoritzar sobre les fulles micronutrients a fi de prevenir la manca de ferro i poder tenir així fulles més verdes. La gespa s’ha d’adobar 3 cops l’any.

Per a un reg favorable…

Convé regar a primera hora del matí o al capvespre, perquè si reguem a ple sol necessitarem més aigua. Durant el primer any de la plantació no es pot descuidar el reg perquè les arrels són encara poc profundes. Les flors no s’han de mullar i sempre és millor regar poc que amb excés.

A la primavera…

És una bona època per trasplantar les plantes anuals, els bulbs, o els rizomes. I és important entrecavar preparant el terreny per aplicar adobs i ferro.

A l’hort… s’ha de sembrar o plantar les varietats d’hortalisses que hagin estat recol·lectades. Les llavors han de ser repicades i col·locades en un lloc fresc, i s’ha de regar abundantment. Es recomanable recollir pel matí les mongetes, els tomàquets, els alls… i continuar amb les cures contra les malalties i les plagues.

A la gespa… se li ha d’aportar adob per a revitalitzar-la ja que estarà debilitada per la calor. S’ha de regar preferiblement a primera hora del matí amb abundància. Els regs superficials molt freqüents fan que les arrels es tornin més fràgils. Per altra banda s’ha d’airejar sovint perquè l’aigua penetri de forma eficaç i segar la gespa regularment cada dues setmanes. Les plagues han de ser controlades fent tractaments preventius d’herbicida.

Respecte a les plantes aromàtiques… s’han de regar regularment com per exemple la menta, les aromàtiques més llenyoses com el romaní o la lavanda ja que poden romandre més seques.

Els cactus… ja poden ser instal·lats a l’exterior i s’han de regar una mitjana d’un cop per setmana. S’ha de deixar assecar bé el substrat entre reg i reg i es favorable aportar una mica d’abonament líquid amb l’aigua.

Les plantes d’interior… entren en un període de vegetació activa. S’han d’eliminar les flors passades i les branques mortes. S’ha de deixar assecar el substrat de les plantes verdes. En el cas de les plantes amb flor s’ha de mantenir el substrat constantment humit.

A la tardor…

Aquesta època és ideal per plantar, i trasplantar de sòl a sòl arbres i arbustos caducifolis que ja estan en repòs. En tots els casos és recomanable obrir els forats uns 15 dies abans de plantar i comprovar el drenatge i airejar la terra.

És ideal fer una retallada eliminant les branques seques o desviades. Les plantes de flor de temporada floriran més temps amb un fertilitzant ric en potassi. És favorable renovar els grups de plantes de temporada, fer trasplantaments i treure les fulles seques. Es recomanable plantar arbustos que floreixin a la primavera o estiu. És bo protegir les plantes o lligar-les per un millor creixement, de cara a l’hivern.

A l’estiu…

En aquesta època s’han de regar les plantes per prevenir la deshidratació i reviure -les.

La gespa s’ha de desherbar i ha de ser segada. S’ha d’aclarir la planta de flor i les flors passades han de ser tallades. Per altra banda també s’han de tractar les coníferes i les alzines.

A l’hivern…

Es recomanable plantar arbres i arbustos caducifolis o qualsevol que sigui d’arrel nua, però sempre que la terra no estigui gelada o mullada.

És favorable la poda dels rosers, podant branques seques, eliminant plantes mortes i podant els arbustos florits.És important regar i mantenir humit el terreny evitant que es compacti, això es rellevant per a les plantes en test.El fred provoca l’enduriment del substrat, per aquest motiu s’ha de esponjar i s’ha de mantenir amb escorça de pi per evitar que es compacti. Per altre banda també s’han de ventilar els hivernacles els dies de sol.

En el cas d’haver-hi neu és imprescindible no deixar que s’acumuli sobre els arbres, arbusts, tanques i enfiladisses del jardí. L’excés de pes podria trencar les branques.

Per a una plantació òptima…

No s’ha de plantar massa atapeït. Hem de donar espai a les plantes perquè creixin bé d’acord amb la seva grandària. Cal excavar forats amplis, treure totes les males herbes i barrejar la terra amb un abonament orgànic. En el cas dels arbres, s’ha de subjectar bé l’exemplar a un tutor perquè es mantingui vertical.